OuSM on syrjinnästä vapaa alue

OuSM on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Periaatteena on, että organisaatio muistuttaa kaikki tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen tiedotuskampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt tuovat julki sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen.Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.” (Lähde: www.yhdenvertaisuus.fi)

Haastammekin nyt vuorostamme muita organisaatioita ja työyhteisöjä julistautumaan syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Haasteen voi tehdä kuka tahansa, sekä myös tapahtumat voi julistaa syrjinnästä vapaaksi alueeksi.