Rekisteriseloste

Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR)
21.5.2018
Tämä tietosuojaselosteon samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
OuSM – Pohjoinen ulottuvuus ry
Rekisterinumero 200.5722

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jäsensihteeri
jasensihteeri@ousm.fi

3. Rekisterin nimi
OuSM ry jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on OuSM ry:n jäsenrekisterin ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö
Minimissään:
Jäsenen nimi (etu- ja sukunimi)
Jäsenen kotikunta

Sähköisessä jäsenhakemuksessa myös:
Jäsenen postiosoite (katuosoite, postinumero, kunta ja maa)
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan jäseniltä jäseneksi liittymisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
OuSM ry ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Reksiteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Jäsenen tietoja voivat katsella vain yhdistyksen hallitus sekä yhdistyslaissa määritetyt henkilöt.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa.
Pyyntö tulee tehdä OuSM ry:n jäsensihteerille jasensihteeri@ousm.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena jasensihteeri@ousm.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjän
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.