OuSM syyskokous 3.11. klo 18 (ennen pidettävää miittiä)

Hei taas kaikki!

OuSM:n virallinen syyskokous pidetään ennen 3.11 pidettävää miittiä klo 18.00 alkaen Välivainion tukikohdalla osoitteessa Sorvarintie 5. Kokoukseen voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet. Mikäli siis haluat kokoukseen osallistua ja siellä äänestää,etkä ole vielä jäsen, hankithan jäsenyyden vuodelle 2017 hyvissä ajoin ennen kokousta.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle
6. päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle toimintakaudelle
8. valitaan yhdistyksen toiminnan-/tilitarkastaja ja hänelle varatarkastaja seuraavalle tilikaudelle
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Mikäli siis joku haluaa kokouksessa käsiteltävän jonkin asian, siitä on ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle 27.10.2017 mennessä, jotta se voidaan liittää tänne kokouskutsuun ajoissa.

Kokouksen jälkeen jatketaan miitin merkeissä!

Terveisin,
OuSM:n hallitus