OuSM – Pohjoinen Ulottuvuus ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: perjantai 12.4.2024 kello 18:00
Paikka: Kulttuuritalo Valve, Neuvotteluhuone 3krs (käynti Ojakadun puolelta, erillinen ovi kuin Valveen pääovi, portaat 3. kerrokseen)
Kutsutaan: Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan- /tilintarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle toimintakaudelle
 8. valitaan yhdistyksen toiminnan-/tilitarkastaja ja hänelle varatarkastaja seuraavalle tilikaudelle
 9. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle
 10. päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  11.1. todetaan jäsenmaksun maksamatta jättäneet vuoden 2023 jäsenet eronneiksi
 12. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa kokouksen asialistalle muita käsiteltäviä asioita on ehdotukset tehtävä sähköpostitse ousm@ousm.fi 5.4 mennessä

Terveisin, OuSM ry hallitus