OuSM – Pohjoinen Ulottuvuus ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: lauantai 15.4.2023 kello 16:00
Paikka: Kulttuuritalo Valve, Neuvotteluhuone 3krs (käynti Ojakadun puolelta, erillinen ovi kuin Valveen pääovi, portaat 3. kerrokseen)
Kutsutaan: Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan- /tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle toimintakaudelle
8. valitaan yhdistyksen toiminnan-/tilitarkastaja ja hänelle varatarkastaja seuraavalle tilikaudelle
9. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle
10. päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
11. äänestys BDSM-baarin kannatusjäsenyydestä
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 13. esitellään uudistettu jäsenhakemuskaavake 14. kokouksen päättäminen

Mikäli kokouksen asialistalle haluaa muita käsiteltäviä asioita on ehdotukset tehtävä sähköpostitse ousm@ousm.fi 9.4 mennessä

Terveisin, OuSM ry hallitus